فکت آموزشی

اثرات آفلاتوکسین بر آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم

آفلاتوکسین از جمله سموم قارچی رایج در خوراک طیور است. آفلاتوکسین‌ها متابولیت‌های ثانویه قارچی هستند که توسط قارچ‌های آسپرژیلوس تولید می‌شوند. آفلاتوکسین‌‌ها با آسیب به بافت کبد منجر به تغییرات قابل توجهی در آنزیم‌های کبدی شده و این پارامتر به عنوان شاخص مسمومیت با آفلاتوکسین شناخته می‌شود. در یک طرح تحقیقاتی مشترک که توسط دانشگاه تربیت مدرس و شرکت ویوان انجام شد، تاثیر افزودن ۵ گرم در کیلوگرم توکسین بایندر را در جیره‌های آلوده به ۲/۰ میلی‌گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین بر روی آنزیم آلکالین فسفاتاز در جوجه اردک‌ها مورد ارزیابی قرار داد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد، که افزودن توکسین بایندر به جیره‌های آلوده به آفلاتوکسین توانست مقدار آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم را در مقایسه با تیمار سم کاهش دهد (از ۷۸/۱۳۱ به ۰۵/۸۲). توکسین بایندر با تغییر میکروفلورای دستگاه گوارش و جذب سم در کبد از نفوذ (نشت) آنزیم‌های کبدی به داخل خون جلوگیری می‌کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *