زرین بایندر

توکسین بایندر مطمئن و پلت بایندر فوق العاده

مخلوطـی از آلومینیـوم سیلیکـات ها

زرین‌باینـدر یک توکسین باینـدر مطمئن و پلت باینـدر فوق العـاده و ترکیبـی منحصربه‌ فرد از آلومینیوم سیلیکات های فرآوری شده است. ظـرفیت بالای این محصـول در جذب سمـوم خانـواده آفـلاتوکسین طـی تحقیقــات علمی و میدانی متعدد به اثبات رسیده است. کیفیت و اثـربخشـی زرین بایندر در بیش از ۱۰ طرح پژوهشی و تحقیقـاتی بررسـی و تـایید شـده اسـت و استفـاده از این محصول در بـزرگترین گـاوداری هـا، مرغداری ها و کارخانجات تولید خوراک کشور گواهی بر این موضوع است.

چرا زرین بایندر؟

با استنـاد به تحقیـقات انجام شـده در دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر کشور:

کنترل کامل آفلاتوکسین ها در خوراک دام و طیور
  • tik جذب ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی آفلاتوکسین B1 در شرایط برون تنی (نتایج طرح های تحقیقاتی در دانشگاه شهید بهشتی تهران و فردوسی مشهد).
  • tik تاثیر ۷۷ درصدی در کاهش انتقال آفلاتوکسین خوراک به شیر بزهای سانن در شرایط مسمومیت حاد ( دانشگاه فردوسی مشهد - ۱۳۹۵).
  • tik بهبود جذب عناصر روی و منیزیم در شرایط مسمومیت با آفلاتوکسین و عدم تاثیر منفی بر غلظت ویتامین ها و مواد معدنی در سرم خون جوجه های گوشتی (دانشگاه تربیت مدرس - ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹)
  • tik بالاترین درصد جذب آفلاتوکسین B1 در مقایسه با توکسین بایندرهای تک جزئی و چند جزئی خارجی در شرایط برون تنی (دانشگاه تربیت مدرس - ۱۳۹۸)

میزان مصرف جهت پیشگیـری از مسمومیت با آفلاتوکسین

دام: ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هر تن کنسانتره

طیور: ۵ کیلوگرم در هر تن خوراک

 

چرا زرین بایندر؟

با استنـاد به تحقیـقات انجام شـده در دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر کشور:

نتایج این طرح نشان می دهد که استفاده از زرین بایندر نه تنها اثر مضری بر جذب ویتامین ها ندارد، بلکه با توجه به ماندگاری بیشتر خوراک در دستگاه گوارش می تواند باعث بهبود هضم و جذب مواد مغذی از جمله ویتامین ها شود.

نمودار فوق نشان می دهد که آفلاتوکسین باعث کاهش غلظت عناصر روی، آهن و مس در خون جوجه های گوشتی شده و مصرف زرین بایندر باعث بهبود جذب مواد معدنی در شرایط مسمومیت با آفلاتوکسین می گردد.

مکانیسم اثرگذاری زرین بایندر:

آلومینیوم سیلیکات های تشکیل دهنده زرین بایندر با داشتن اندازه ذرات بسیار ریز (کوچکتر از ۳۷ میکرومتر) و سطــح جـذب بسیار گستـرده قــادرند مولکــول هــای آفلاتوکسین را در محـل لبـه ها و نیز در سطـــح ورقـــه های نانو ساختار خود جذب نموده و آن ها را از دسترس دستگاه گوارش خارج کنند. زرین بایندر اتصال خود با مولکول های سم را در pH های مختلف و شرایط دمایی متفاوت حفظ می کند و فرآیندهای حرارتی تولید خوراک دام و طیور بر کارایی آن تاثیر منفی ندارد.

خواص پلت بایندری زرین بایندر

پژوهـش هـای متعــدد شـرکت دانش بنیـان ویـوان نشــان می دهــد کــه پلت بایندرهای مختلف اثرات متفاوتی بر استحکام پلت و روند تولید خوراک دارند. این تفاوت ها به نوع کانی های تشکیل دهنده، خلوص و نوع فرآوری پلت بایندرها بستگی دارد. ترکیبات آلومینیوم سیلیکاتی موجود در زرین بایندر ضمن ایجاد خاصیت ژل شوندگی و بدون تاثیر منفی بر سرعت تولید در واحد زمان، استحکام و کیفیت پلت را افزایش داده و هزینه های تولید مانند برق مصرفی، استهلاک دستگاه ها و… را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

نتایج تحقیقات علمی در زمینه افزایش استحکام و کیفیت پلت

  • tik افزایش شاخص پایداری پلت (PDI) به بالاتر از ۹۰ درصد و کاهش خاکه پلت به کمتر از ۲ درصد (سنجش دوره ای کیفیت پلت، کارخانجات و مرغداری های سراسر کشور طی سال های۹۳تا۹۶).
  • tik افزایش شاخص پایداری پلت (PDI) از ۷۱ به ۹۲ درصد، بهبود سرعت تولید و کاهش ۱۸درصدی مصرف برق (طرح پژوهشی در دانشگاه گیلان طی سال های ۹۴تا۹۶).
  • tik افزایش شاخص پایداری پلت (PDI) از ۷۸ درصد به بالاتر از ۸۳ درصد (با همکاری یکی از کارخانجات خوراک دام و طیور کشور ).

 در نمودار فوق، هر دو پلت بایندر، شاخص استحکـام پلت (PDI) را تقریبـا به میزان یکسانی افزایش دادند. زرین باینــدر با مصرف ۸ کیلوگــرم در هر تـن و پلت بایندر B با مصرف ۱۶ کیلوگرم در هر تن خوراک، اثر یکسانی داشتند.

افزایـش میزان مصـرف پلت باینـدر B برای جبـران چسبنـدگی ضعیـف آن در مقایسه با زرین بایندر موجب کاهش سرعت تولید به میزان ۱۷/۱ درصد شد.

میزان مصرف جهت بهبود کیفیت پلت

در دای با قطر منافذ ۲ میلی متر و کمتر: حداکثر ۵ کیلوگرم در هر تن خوراک

در دای با قطر منافذ ۳ میلی متر: ۸ تا ۱۲ کیلوگرم در هر تن خوراک

در دای ۵/۳ و ۴ میلی متر: ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هر تن خوراک

در خوراک دام پلـت:۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هر تن کنسـانتره

مقالات مرتبط
Instagram WhatsApp WhatsApp Telegram