مگنوفید

اکسید منیزیم ویژه خوراک دام و طیور

مگنوفید(اکسید منیزیم ویژه خوراک دام و طیور) یک ترکیب معدنی قلیایی کننده است که جهت جلوگیری از بروز اسیدوز و تامین منیزیم مورد نیاز دام ها، در ترکیب خوراک استفاده می شود. این محصول به دلیل دارا بودن مواد اولیه مرغوب (با حداقل عناصر سنگین)، فراوری حرارتی مناسب و دانه بندی کاملا میکرونیزه، ظرفیت بالایی در خنثی سازی اسیدهای شکمبه دارد و می تواند جایگزین بخشی از جوش شیرین جیره گردد. مگنوفید علاوه بر کاهش هزینه های خوراک، در پیشگیری از افت pH شکمبه، بروز اسیدوز و حفظ چربی شیر بسیار موثر است.

چرا مگنوفید؟

با استنـاد به تحقیـقات انجام شـده در دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر کشور:

  • tik افزایـش درصد چربی شیر گاوهای سوپـر تولید از ۷۵/۲ به ۹۵/۲ در نتیجــه جایگـزینـی ۵۰ درصــد جـوش شیـرین جیـره بـا مگنوفیـد (نتایج طرح پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان - ۱۳۹۶)
  • tik افزایش pH شکمبه از ۹۱/۵ به ۱۴/۶ و pH فضولات از ۲۴/۶ به ۶۷/۶ (نتایج طرح پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان - ۱۳۹۶)
  • tik بهبود ضریب کارایی خوراک از ۴۰/۱ به ۴۸/۱ و افزایش ۸درصدی سود اقتصادی روزانه حاصل از هر رأس دام دوشا در نتیجه جایگزینی ۵۰ درصد جوش شیرین جیره با مگنوفید (نتایج طرح پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان - ۱۳۹۶)
  • tik بهبود درصد چربی شیر و افزایش تولید شیر تصحیح شده برمبنای ۴ درصد چـربی، در نتیجـه جایـگزینی ۵۰ درصـد جـوش شیـرین جیره با مگنـوفید (نتایج تست فارمی گاوداری های شیراز - ۱۳۹۵)
  • tik بهبود درصد چربی شیر و افزایش تولید شیر تصحیح شده برمبنای ۴ درصد چـربی، در نتیجـه جایـگزینی ۵۰ درصـد جـوش شیـرین جیره با مگنـوفید (نتایج تست فارمی گاوداری های شیراز - ۱۳۹۵)
  • tik بالاترین قدرت خنثـی سـازی اسیـدکلریدریک در مقایســه با سایــــر منابع اکسید منیزیم موجود در بازار (دانشگاه یاسوج - ۱۳۹۸)

نتایج طرح تحقیقاتی مشترک شرکت دانش بنیان ویوان و معاونت پژوهش و فـناوری دانشگـاه صنعتـی اصفهان

 

میزان مصرف

گاو شیری: ۴ تا ۸ کیلوگرم در هر تن کنسانتره

گوساله پرواری: ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هر تن کنسانتره

مقالات مرتبط
Instagram WhatsApp WhatsApp Telegram