ویواسل

مخمر زنده ویژه نشخوار کنندگان

ویواسل یک پروبیوتیک ویژه خوراک دام و متشکل از سلول های زنده مخمر ساکارومایسس سرویزیه است. استفاده از این محصول در شرایط افزایش تولید شیر و یا استرس حرارتی موجب بهبود تخمیر در شکمبه، افزایش هضم فیبر و کاهش خطر اسیدوز می شود و از این طریق به بهبود عملکرد و افزایش درصد چربی شیر کمک می کند.

ترکیبات

سلول زنده مخمر ساکارومایسس سرویزیه ( CFU/g 10×۱) و کریر

مکانیسم اثرگذاری :

ویواسِل با افزایش سرعت مصرف اکسیژن در شکمبه و ایجاد شرایط تخمیر بی هوازی موجب افزایش جمعیت باکتری های سلولولایتیک می شود . همچنین از طریق رقابت با باکتری های تولیدکننده اسید لاکتیک در مصرف قندها از افزایش سریع لاکتات و بروز اسیدوز در شکمبه جلوگیری می کند. این مکانیسم ها باعث افزایش pH شکمبه، بهبود هضم فیبر و تولید استات در شکمبه می شوند و از این طریق عملکرد دام ها را بهبود می دهند.

مزایای مصرف ویواسل

 • tik کاهش خطر اسیدوز در شرایط افزایش مصرف ماده خشک و افزایش تولید شیر
 • tik بهبود هضم علوفه و افزایش میزان تولید شیر و درصد چربی شیر
 • tik بهبود عملکرد گاوهای شیری در فصول گرم سال
 • tik بهبود تخمیر و افزایش فعالیت میکروبی شکمبه در هنگام تغییر جیره
 • tik کمک به توسعه شکمبه و بهبود وزن گیری گوساله ها

توصیه ها و میزان مصرف

 • tik گاو شیری: روزانه ۵ تا ۱۰ گرم (معادل ۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم محصول در هر تن کنسانتره)
 • tik گاوهای خشک و انتظار زایش: روزانه ۱۰ تا ۱۵ گرم
 • tik گوساله شیرخوار: روزانه ۲ تا ۳ گرم
 • tik گوساله پرواری: روزانه ۳ تا ۵ گرم
 • tik دام سبک: روزانه ۲ تا ۴ گرم
 • tik در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
 • tik بعد از هر با استفاده درب پاکت را ببندید.
 • tik فقط برای مصارف دامپزشکی استفاده شود.
 • tik توجه: در شرایط استرس مقدار مصرف تا دو برابر قابل افزایــش است.
مقالات مرتبط
Instagram WhatsApp WhatsApp Telegram