ویواشِل

مکمل تقویت کننده پوسته تخم مرغ

ویواشِل یک مکمل ویژه خوراک مرغ های تخمگذار و مادر است که از ترکیب باکتری های تولید کننده آنزیم و اسیدهای آلی، مواد معدنی و ویتامین های موثر در تقویت استحکام پوسته تخم مرغ تشکیل شده است.

استفاده از ویواشل در جیره طیور تخمگذار از طریق کاهش تخم مرغ های شکسته، ترک دار و غیر قابل جوجه کشی و بهبود درصد تولید، سودآوری گله را افزایش می دهد.

ترکیبات

 • tik ویتامین D3
 • tik ویتامین C
 • tik ویتامین E
 • tik روی
 • tik منگنز
 • tik مس
 • tik سلنیوم
 • tik منیزیم
 • tik باکتری های تولید کننده آنزیم
 • tik اسیدهای آلی

مکانیسم اثرگذاری محصول

با افزایش سن مرغ ها، معمولاً ضخامت پوسته تخم مرغ کاهش می یابد. جذب و استفاده مجدد از ذخایر کلسیم پس از ۴۰ هفتگی به کمتر از ۵۰٪ حد طبیعی می رسد. ویواشل با دارا بودن ویتامین ها و مواد معدنی موثر در تشکیل پوسته تخم مرغ و سویه های باکتریایی موثر در سلامتی دستگاه گوارش موجب هضم و جذب بهتر خوراک، تقویت استحکام پوسته تخم مرغ و بهبود تولید (به خصوص در سنین بالا) می گردد.

فواید محصول:

 • tik تقویت استحکام پوسته و کاهش تخم مرغ های شکسته و ترک دار
 • tik افـزایش تولید تخـم مرغ و بهبـود ضریب تبـدیل
 • tik بهبود درصد جوجه درآوری در گله های مادر
 • tik بهبـود هضـم و جـذب مـواد مغــذی

نتایج تحقیقات فارمی

نتایج یک طرح تحقیقاتی که بر روی مرغ های تخمگذار هایلاین(W36) با سن ۸۰هفته اجرا گردید نشان دهنده کاهش ۴۶ درصدی تخم مرغ های شکسته با استفاده از مکمل پوستـه وارداتـی و کـاهش ۶۲درصـدی تخم مرغ های شکسته با استفاده از ویواشل بود. همچنین در این آزمایش درصد تولید تخم مرغ با استفاده از مکمل وارداتی ۳درصد و با استفاده از ویواشل ۶/۵ درصد بهبود یافت.

محاسبات اقتصادی این طرح تحقیقاتی نشان داد که استفاده از ویواشل در جیره مرغ های تخمگذار می تواند سبب افزایش سودآوری گله گردد.

میزان و نحوه مصرف

میزان مصرف: ۱کیلوگرم در هر تن خوراک      نحوه مصرف: به طور کامل با خوراک مخلوط گردد      گونه هدف: طیور تخمگذار

مقالات مرتبط
Instagram WhatsApp WhatsApp Telegram