مگنوتوکس

جاذب قدرتمند انواع سموم قارچی

زیرالنون، آفلاتوکسین، اکراتوکسین، دی اکسی نیوالنول، T2 و ...

مگنوتوکس یک توکسین بایندر چند جزئی قدرتمند، متشکل از میکروارگانیسم های تجزیه کننده سموم قارچی و جاذب های آلی و معدنی است که برای جذب و تجزیه اختصاصی سموم قارچی موجود در خوراک دام و طیور به ویژه آفلاتوکسین ها ، اکراتوکسین، زیرالنون ، دی اکسی نیوالنول، فومونیزین، T2 و… طراحی شده است. مگنوتوکس حاصل بیش از ۱۲سال تجربه و تحقیقات علمی شرکت دانش بنیان ویوان در زمینه شناخت مکانیسم های خنثی سازی توکسین ها و قدرت و ظرفیت جاذب های مختلف انواع سموم قارچی است . تحقیقات متعدد و نوآوری در تولید این محصول ، آن را مفتخر به دریافت نشان محصول نوآورانه و طرح پژوهشی برتر استانی سال ۹۸ نمود.

مزایای مصرف مگنوتوکس در دام و طیور

  • tik کاهش مشکلات باروری و سقـط‌های مایکوتیک در گاوهای شیری
  • tik حفاظت از کبد و ارگان‌های داخلی در برابر آثار سموم قارچی
  • tik تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطـر ابتلا به بیماری‌های عفونی
  • tik افزایش بـاروری درگله های مـرغ مادر و بهبـود درصد جوجه درآوری
  • tik کاهش فــوری آفلاتوکسیــن شیــر و بهبــود کیفیـت شیر تولیدی
  • tik افزایش قدرت سیستم ایمنی و اثربخشی واکسیناسیون در طیور
  • tik کاهش بـاقیمانده سمـوم قارچی در شـیـر، گوشت، تخـم مـرغ و...

توصیه ها و میزان مصرف

۰/۵ تا ۳ کیلوگرم در هر تن خوراک طیور یا کنسانتره دام با توجه به سطح آلودگی خوراک

تداخل دارویی: ندارد
زمان پرهیز از مصرف: ندارد

ترکیبات و مکانیسم اثرگذاری مگنوتوکس:

راهکار مگنوتوکس برای حفاظت از حیوانات در برابر سموم قارچی، استفاده از جاذب های قدرتمند سموم و مکانیسم تجزیه بیولوژیک سموم قارچی است.

تاثیر سویه های باکتریایی استفاده شده در مگنوتوکس بر تجزیه سموم قارچی در شرایط بی هوازی

بر اساس نتایج طرح پژوهشی مشترک شرکت دانش بنیان ویوان و موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق- ۱۳۹۸

در این طرح پژوهشی، مقدار ۵۰۰ppb از سموم قارچی زیرالنون، اکراتوکسین، آفلاتوکسین، دی اکسی نیوالنول و پاتولین به محیط کشت حاوی باکتری های تجزیه کننده سم اضافه و غلظت سم در محیط پس از گذشت ۱ و ۸ ساعت توسط دستـگاه HPLC اندازه گیری شد. همانطور که در نمودار مقابل مشخص است، اکثر سموم در یک ساعت اول آزمایش توسط باکتری ها تجزیه شده و غلظت آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

چرا مگنوتوکس؟

با استنـاد به تحقیـقات انجام شـده در دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر کشور:

تاثیر استفاده از مگنوتوکس بر باروری گاوهای شیری (بر اساس تست فارمی در دامداری های استان فارس- ۱۳۹۸)

نتایج این طرح پژوهشی که در طول یک دوره شش ماهه در ۸ دامداری استان فارس انجام شد، نشان می دهد که استفاده از مگنوتوکس باعث بهبود درصد آبستنی، کاهش قابل توجه جذب رویان و سقط های مایکوتیک می گردد.

تاثیر مگنوتوکس در کاهش اثرات مخرب آفلاتوکسین ها بر کبـد و پیشگیری از کبد چرب در جوجه هـای گوشتی

( نتایـج طــرح تحقیقـاتی شـرکت دانش بنیـان ویـوان و دانشگاه گیـلان – ۱۳۹۷)

مگنوتوکس با داشتن قدرت جذب بسیار بالای سموم قارچی از کبد و اندام های داخلی حفاظت می کند و موجب هضم و جذب بهتر چربی ها شده و متابولیسم ویتامین ها (بخصوص ویتامین های محلول در چربی نظیر D3، E و A) را بهبود می دهد.

تاثیر مگنوتوکس بر درصد چربی کبد مرغ های تخم گذار در شرایط مسمومیت با آفلاتوکسین

( نتایج طرح تحقیقاتی شرکت دانش بنیان ویـوان و دانشگاه تربیت مـدرس تهـران – ۱۳۹۸)

نتایج این طرح تحقیقاتی و اندازه گیری درصد چربی کبد مرغ های تخم گذار پس از ۱۲ هفته مصرف آفلاتوکسین نشان داد که چربی کبد به طور معنی داری افزایش یافته و در گروه مصرف کننده توکسین بایندر مگنوتوکس این شاخصه به طور معنی داری کمتر بود. این موضوع نشان می دهد که مگنوتوکس با محافظت از کبد در مقابل آفلاتوکسین موجب بهبود متابولیسم چربی شده و از انباشت چربی در کبد پرندگان جلوگیری می کند.

اثرات مقایسه ای مگنوتوکس با چند توکسین بایندر رایج خارجی بر عملکرد مرغ های تخم گذار و جوجه های گوشتی در شرایط مسمومیت با آفلاتوکسین

(نتایج طرح های تحقیقاتی مشترک شرکت دانش بنیان ویوان و دانشگاه تربیت مدرس تهران – ۱۳۹۸ )

نتایج این طرح های تحقیقاتی نشان داد که آفلاتوکسین باعث کاهش معنی دار تولید مرغ های تخم گذار و افت وزن گیری جوجه های گوشتی شده و این موضوع به افزایش ضریب تبدیل منجر می شود. در این آزمایشات استفاده از توکسین بایندر مگنوتوکس باعث بهبود ضریب تبدیل مرغ های تخم گذار و جوجه های گوشتی شد. ضمن اینکه تفاوت معنی داری بین عملکرد مگنوتوکس و توکسین بایندرهای خارجی مشاهده نگردید.

مقالات مرتبط
Instagram WhatsApp WhatsApp Telegram