بخش تحقیق و توسعه شرکت ویوان با هدف کشف و بکارگیری دانش برای تولید محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته فعالیت داشته و تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد ، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی موثر هستند، در این شرکت دانش بنیان دارد. واحد تحقیق و توسعه ویوان ، قلب تپننده این سازمان بوده و نقش آن در تغذیه تکنولوژیکی شرکت و همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مشتریان فوق العاده زیاد است. این بخش با بهره گیری از آزمایشگاه های مجهز کنترل کیفی و تحقیقاتی و همچنین ارتباط وسیع و تنگاتنگی که با دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و مراکز علمی- تحقیقاتی معتبر دارد، تا کنون بیش از ۴۶ طرح پژوهشی، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در زمینه خواص و عملکرد محصولات در جهت تولید خوراک سالم به منظور داشتن جامعه ای سالم به انجام رسانیده است.

تاریخچه پژوهش در ویوان

۱۰
واحد صنعتی نمونه کشور
در تحقیق و توسعه
۱
سال فعالیت
علمی و پژوهشی
۱
طرح
علمی تحقیقاتی

گزیده ای از طرح های پژوهشی ویوان

 • بررسی اثرات توکسین بایندر مگنوتوکس بر عملکرد مرغان تخمگذار، طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 • بررسی محصولات بافری شرکت دانش بنیان ویوان در مقایسه با بیکربنات سدیم برعملکرد و پارامترهای شکمبه ای گاوهای شیرده هلشتاین، جناب آقای پروفسور قربانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۶
 • غربالگری باکتری های تجزیه کننده ترکیبات پایه نفت به عنوان پروبیوتیکهای کاهنده سموم قارچی، عبدالاحد رسولی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجرا
 • اثرات افزودن ترکیبی از اسیدهای آلی پوشش دار شده در آب آشامیدنی بر عملکرد، فلور میکروبی وریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی، مطهر رهنمای، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، در حال اجرا
 • تأثیر انواع مختلف جاذب های آلومینیوم سیلیکاتی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و برخی متغیرهای سم شناختی در جوجه های گوشتی دریافت کننده جیره های آلوده به سم آفلاتوکسین B1، فاطمه خدری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، در حال اجرا
 • مطالعه کارایی ترکیب‌های جاذب پلیمری و معدنی بر تخفیف اثرات آفلاتوکسیکوز القاء شده در جوجه اردک، هما آراک، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجرا
 • اثرات جاذب­های معدنی و آلی بر عملکرد رشد، فراسنج­های خونی و جراحات کبدی در جوجه­ های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B1، مولود پارسافر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، در حال اجرا
 • اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب آفلاتوکسین B1 نمونه های مختلف توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی شرکت دانش بنیان ویوان ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 • اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب اکراتوکسین A توسط نمونه های مختلف، توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی شرکت دانش بنیان ویوان، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 • ارزیابی کارایی پروبیوتیک و جاذب­های سموم در عملکرد رشد و کاهش عوارض آفلاتوکسیکوزیس جوجه­های گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، فرزانه خورشیدی، دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجرا
 • بررسی اثر استفاده از توکسین بایندرهای تولیدی شرکت دانش بنیان ویوان بر کاهش آفلاتوکسین M1 شیر تولیدی گاوهای شیری، پایش میدانی و طرح سراسری اندازه گیری آفلاتوکسین شیر دامداریهای معتبر کشور، سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
 • تأثیر توکسین‌بایندر چندجزئی مگنوتوکس در جیره‌های آلوده به سموم آفلاتوکسین و زیرالنون بر سلامت، عملکرد تولید مثلی و برخی فراسنجه‌های خونی مرغ‌ها و خروس‌های گله‌های مادر گوشتی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، در حال اجرا
 • بررسی اثر استفاده از مگنوتوکس در گاوهای شیری، آزمایش فارمی، دامداریهای استان فارس، ۱۳۹۵
 • اثر جاذبهای معدنی و آلی آفلاتوکسین B1 و بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه، انتقال آنها به شیر و گوشت بزهای سانن، سعیده اسدزاده هروی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵
 • اثر استفاده از جایگزین های مختلف آنتی بیوتیک بر کنترل بیماری آنتریت نکروتیک در جوجه های گوشتی، معصومه قیامتیون، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، در حال اجرا
 • اندازه گیری اثر اندازه ذرات و خواص فیزیکو شیمیایی پلت چسبان های معدنی بر استحکام پلت خوراک دام و طیور، طرح پژوهشی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶
 • اندازه گیری اثر نوع و سطح آلومینوسیلیکات در جیره های با و یا بدون گندم بر کیفیت و استحکام پلت، طرح پژوهشی، با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
 • اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب زیرالنون نمونه های مختلف توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی شرکت دانش بنیان ویوان ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 • اندازه گیری قدرت پلت بایندری نمونه های مختلف پلت بایندر معدنی با همکاری متخصصین تغذیه طیور وشرکت خوراک دام و طیور قایم مشهد، ۱۳۹۲
 • تأثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، سمیرا آزادبخت، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴
 • تعیین مشخصات جاذبهای نانوساختار و نانوحفره بنتونیت و بررسی کارایی آن جهت سمیت زدایی آفلاتوکسین B1 در شرایط برون تنی و درون تنی، محسن مجتهدی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی،مشهد، ۱۳۹۲
 • تاثیر آفت کشهای ارگانوفسفره در مواد خوراکی بر اکوسیستم شکمبه، عملکرد و متابولیتهای خونی نشخوارکنندگان و میزان انتقال آن در فرآورده های دامی با و یا بدون زرین بایندر، محسن کاظمی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۱
 • بررسی اثرات استفاده از زرین بایندر و بنتونیت بر عملکرد جوجه های گوشتی، فاطمه خانه دار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، ۱۳۸۹
 • تاثیر بنتونیت فعال و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی منابع مختلف پروتئینی در شرایط درون تنی و برون تنی، مرتضی خباز سیرجانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۱
 • تأثیر انواع ضدعفونی کننده های دان طیور بر میزان آلودگی خوراک و عملکرد جوجه گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، زهرا جلالی، دانشگاه گیلان، در حال اجرا
 • ارزیابی اندازه گیری میزان تغییر در جذب آهن از دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی در اثر افزودن نوعی جاذب، طرح تحقیقاتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۳
 • اثرات جاذبهای مختلف بر عملکرد و فراسنجه های کبدی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های آلوده به آفلاتوکسین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجرا
 • تأثیر سطوح مختلف مکمل اکسید منیزیم بر مرغ و برخی متغیرهای تولید، ویژگیهای کیفی تخم متابولیتهای خونی در مرغهای تخمگذار، معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۷
 • بررسی استفاده از ترکیبات مختلف به عنوان پلت بایندر خوراک آبزیان و تاثیر آنها بر شاخصهای کیفیت پلت و ماندگاری خوراک پلت در محیط آبی (water stability)، طرح پژوهشی، با همکاری مزارع پرورش میگو استان هرمزگان، ۱۳۹۷
 • بررسی مقایسه ای ترکیبات جاذب آفلاتوکسین B1 تحت شرایط برون تنی، طرح پژوهشی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ، در حال اجرا( ۱۳۹۸)
 • مقایسه ارزیابی اثرات ترکیبات بافری کننده شکمبه در محیط آبی و محیط شبیه سازی شده شکمبه بر تخمیرپذیری و قابلیت هضم خوراک گاوهای شیری پرتولید، طرح پژوهشی، با همکاری معاونت پژوهشی و همکاری دانشگاه یاسوج، ۱۳۹۸
 • بررسی اثر توکسین بایندر مگنوتوکس آلفا(محصول شرکت دانش بنیان ویوان) بر عملکرد و کاهش عوارض سموم قارچی در مرغهای تخمگذار
 • بررسی اثر توکسین بایندر مگنوتوکس پریمیوم (محصول شرکت دانش بنیان ویوان) بر عملکرد و کاهش عوارض سموم قارچی در جوجه های گوشتی
 • بررسی اثرات توکسین بایندرهای مگنوتوکس آلفا و مگنوتوکس پریمیوم بر عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری، طرح پژوهش میدانی در دامداریهای استان فارس، ۱۳۹۸
 • استراتژی های قیمت گذاری: قیمت پریمیوم ، یا قیمت پایین؟ ( احسان میرزاده، کارآفرین و پژوهشگر حوزه مدیریت و بازاریابی )
 • ارتباطات، کلید موفقیت ( احسان میرزاده، کارآفرین و پژوهشگر حوزه مدیریت و بازاریابی )

مقالات علمی و پژوهشی